Procesadvocaten

Punt & Van Hapert Advocaten is een kantoor dat er bewust voor kiest te doen waar het goed in is: het voeren van juridische procedures. De tijd dat juridische geschillen met een simpele handdruk konden worden beëindigd, ligt achter ons. Maatschappelijke verharding, juridische ‘veramerikanisering’ en toenemende regelgeving maken een procesadvocaat die gepokt en gemazeld is in de rechtszaal onontbeerlijk.

team pvh

Ervaring

De advocaten van ons kantoor hebben binnen hun eigen specialismen een ruime ervaring in de rechtszaal. Die ervaring stelt ons in staat uw belangen in een procedure optimaal te behartigen. Het biedt ons bovendien de mogelijkheid u vooraf te adviseren over de kans van slagen. Voorkomen is immers nog beter dan genezen. Door onze kennis van de rechtszaal kunnen wij ook contracten opstellen ter beperking van uw aansprakelijkheid.

Creatief

Het uitstippelen van een creatieve en soms onorthodoxe aanpak staat bij ons hoog in het vaandel. Altijd houden wij u voor wat de uitkomst van een procedure kan zijn. Vervolgens maken wij met u een commerciële afweging tussen kansen en kosten.

Snelheid en helderheid

Snelheid en helderheid zijn de kerneigenschappen van ons kantoor. Onze advocaten verschuilen zich niet achter kantoortijden, geven bruikbare adviezen en zijn niet bang u waar nodig tegen te spreken. Maar uiteindelijk heeft u het laatste woord. De ervaring heeft ons geleerd dat deze eigenschappen een garantie zijn voor een duurzame en succesvolle relatie.

Recente nieuwsberichten

Niet-vaststellen functiejaarplan als grondslag voor bonus in strijd met goed werkgeverschap.

Voor werknemer is geen functiejaarplan vastgesteld, omdat hij in maart 2014 in dienst is getreden en het gewoonlijk in januari wordt vastgesteld. De kantonrechter verwerpt dit argument. Van werkgever mocht als goed werkgever een grote [...]

Schadevergoeding voor elektrische auto met onjuiste actieradius

Een ondernemer heeft zijn auto bij een lokale dealer ingeruild tegen een nieuwe hybride Nissan Leaf. Achteraf blijkt dat deze geen 150 km elektrisch kan rijden zonder bijladen, terwijl dit voor de koper essentieel was. [...]

Billijke vergoeding na onterecht ontslag op staande voet.

Werkgever heeft werknemer op staande voet ontslagen, omdat hij een opdracht niet wenste uit te voeren. Kantonrechter vernietigt het ontslag ontslag, maar heeft geen billijke vergoeding toegekend. In hoger beroep stelt het hof vast dat [...]

Motivering concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is niet rechtsgeldig als de motivering pas later aan het beding wordt toegevoegd. De motivering dient gelijktijdig met het aangaan van het concurrentiebeding plaats te vinden en aan de werknemer kenbaar te worden [...]

Switch verzoek vernietiging ontslag op staande voet naar billijke vergoeding

Werknemer heeft tijdig een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet ingediend. Op de zitting heeft werknemer aangegeven te willen “switchen” naar een billijke vergoeding. Kantonrechter acht dit mogelijk. Noch in de bewoordingen [...]

‘Veertiendagenbrief’

Schuldeisers moeten, als het om een consument-schuldenaar gaat, eerst een 'veertiendagenbrief' versturen voordat zij recht hebben op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. In de veertiendagenbrief moet aan de consument een laatste termijn van 14 dagen worden [...]