Procesadvocaten

Punt & Van Hapert Advocaten is een kantoor dat er bewust voor kiest te doen waar het goed in is: het voeren van juridische procedures. De tijd dat juridische geschillen met een simpele handdruk konden worden beëindigd, ligt achter ons. Maatschappelijke verharding, juridische ‘veramerikanisering’ en toenemende regelgeving maken een procesadvocaat die gepokt en gemazeld is in de rechtszaal onontbeerlijk.

Ervaring

De advocaten van ons kantoor hebben binnen hun eigen specialismen een ruime ervaring in de rechtszaal. Die ervaring stelt ons in staat uw belangen in een procedure optimaal te behartigen. Het biedt ons bovendien de mogelijkheid u vooraf te adviseren over de kans van slagen. Voorkomen is immers nog beter dan genezen. Door onze kennis van de rechtszaal zijn wij ook zeer goed in staat om uw contracten vooraf te beoordelen op de mogelijkheden en potentiële aansprakelijkheden.

Creatief

Het uitstippelen van een creatieve en soms onorthodoxe aanpak staat bij ons hoog in het vaandel. Altijd houden wij u voor wat de uitkomst van een procedure kan zijn. Vervolgens maken wij met u een commerciële afweging tussen kansen en kosten.

Snelheid en helderheid

Snelheid en helderheid zijn de kerneigenschappen van ons kantoor. Onze advocaten verschuilen zich niet achter kantoortijden, geven bruikbare adviezen en zijn niet bang u waar nodig tegen te spreken. Maar uiteindelijk heeft u het laatste woord. De ervaring heeft ons geleerd dat deze eigenschappen een garantie zijn voor een duurzame en succesvolle relatie.

Recente nieuwsberichten

Zwarte inkomsten en alimentatie

Bij de beoordeling van een alimentatievraagstuk dient te worden beoordeeld of de man zwarte inkomsten heeft. Naar het oordeel van het hof heeft de man de gemotiveerde stelling van de vrouw dat sprake is van [...]

Onrechtmatige daad echtscheidingsconvenant

Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. In 2007 is een echtscheidingsconvenant overeengekomen, waarin de woning aan de man is toebedeeld (waarde is gelijk aan hypotheek). De vrouw beroept zich op onrechtmatige daad van de [...]

Schorsing concurrentiebeding

Werknemer is vice-president van een bedrijf dat zich richt op het ontwerpen en produceren van chips. De arbeidsovereenkomst met concurrentiebeding is schriftelijk tot stand gekomen. Aan het schriftelijkheidsvereiste is dus voldaan. Werkgever houdt werknemer aan [...]

Ontbinding arbeidsovereenkomst statutair bestuurder na ontslag aandeelhoudersvergadering

Werknemer is als directeur in dienst. Hij is ook benoemd als bestuurder van de holding. Er is contact gezocht met de RvC over het functioneren van de werknemer. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden. Werknemer is [...]

Omgang met grootmoeder afgewezen

Grootmoeder van vaderszijde verzoekt een omgangsregeling met de minderjarige vast te stellen. Moeder stelt dat omgang tussen grootmoeder en minderjarige in strijd is met hun zwaarwegende belangen. De loyaliteit van grootmoeder naar zoon is groot [...]

Herplaatsingsplicht grote werkgever

De werkgever heeft met toestemming van UWV het dienstverband opgezegd. De werknemer verzoekt herstel van het dienstverband. De kantonrechter overweegt dat de werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een verandering van de organisatiestructuur nodig was [...]