Ruben Kaatee

Ruben Alexander Kaatee is sinds 2013 als advocaat verbonden aan Punt & Van Hapert Advocaten. Zijn praktijk is vooral gericht op het procederen voor ondernemers en hij heeft veel ervaring in de rechtszaal. Ruben behandelt (naderende) geschillen over commerciële contracten, bedrijfsovernames en bijvoorbeeld algemene voorwaarden (commercial litigation). Daarnaast staat hij cliënten bij in uiteenlopende geschillen binnen de onderneming zelf, zoals tussen aandeelhouders (of vennoten in een vof/maatschap) en aansprakelijkheid van bestuurders, al dan niet in faillissement (corporate litigation).

Zijn ruime ervaring met ondernemingsrechtelijke geschillen stelt Ruben tevens in staat om ondernemers gericht te adviseren bij het aangaan van commerciële samenwerkingen. Door contracten (zoals een aandeelhoudersovereenkomst) te beoordelen vanuit het perspectief van procesadvocaat, signaleert hij in een vroeg stadium mogelijke problemen en biedt hiervoor passende oplossingen. Daarmee kunnen geschillen in de toekomst worden voorkomen of zijn deze in ieder geval beter te voorzien voor zijn cliënten.

Ruben is een vast aanspreekpunt voor directies van middelgrote ondernemingen die vooraf willen weten waar ze aan toe zijn. Ruben is geboren en getogen in Amsterdam en voltooide zijn rechtenstudie in 2011 met een onderzoek naar een van de kernbegrippen uit het vennootschapsrecht: het vennootschappelijk belang (en de ontwikkeling van het traditionele Nederlandse stakeholdersmodel richting een meer Angelsaksisch shareholdersmodel).

Voor zijn beëdiging als advocaat was Ruben actief met een zelfstandige juridische adviespraktijk en realiseerde hij diverse projecten als legal counsel bij grotere ondernemingen.

 

Contact: rubenkaatee@pvhadvocaten.nl