Loading...
­

Verstoorde arbeidsrelatie

16-10-2017|

Werknemer heeft in december 2016 een functioneringsgesprek gehad en functioneerde voldoende, desondanks is werknemer een dag thuis gebleven. Daarop heeft [...]

Kindgebonden budget van invloed op behoefte partneralimentatie?

16-10-2017|

De Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag gesteld over de vraag of het ontvangen van kindgebonden budget van invloed is [...]

Schriftelijkheidsvereiste relatiebeding

28-09-2017|

Aan het schriftelijkheidsvereiste ligt de gedachte ten grondslag dat daarin een bijzondere waarborg is gelegen dat de werknemer de consequenties [...]

Ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven

19-09-2017|

Op 18 oktober 2016 wordt de werknemer op staande voet ontslagen. Werknemer verzoekt vernietiging van het ontslag. De kantonrechter oordeelt [...]

Ogen laseren in Turkije…?

14-09-2017|

Een Nederlandse oogpatiënt is blijvend bijziend geworden en heeft complicaties opgelopen aan zijn linkeroog nadat hij zijn ogen had laten [...]

Vergoedingsrecht bij restschuld

12-09-2017|

Samenwoners hadden een woning op beider naam, elk voor de helft. De vrouw heeft EUR 170.000,-- in die woning geïnvesteerd [...]

Loon bij ziekte

5-09-2017|

De kantonrechter oordeelt dat het feit dat de werkneemster zich niet heeft ziek gemeld conform het verzuimprotocol, niet tot gevolg [...]

Illegale Airbnb? Inboedel eruit!

5-09-2017|

Een verhuurder van een appartement in Amsterdam Centrum was erachter gekomen dat zijn huurder het appartement illegaal via Airbnb verhuurde. [...]

Verdeling tot stand gekomen

29-08-2017|

Volgens de vrouw is geen verdeling tot stand gekomen, omdat geen overeenstemming is bereikt over de financiële consequenties van de [...]

Zzp’er en concurrentiebeding

22-08-2017|

Het hof stelt voorop dat een concurrentiebeding een bezwarend beding is. Het maakt inbreuk op het grondrecht van vrije arbeidskeuze. [...]