Loading...
­

Gebruiksvergoeding woning

5-12-2017|

In geschil is de hoogte van de gebruiksvergoeding voor het gebruik van de gezamenlijke woning na de scheiding. Voor de [...]

Concurrentiebeding

28-11-2017|

Werknemer heeft een concurrentiebeding en wenst in dienst te treden bij een nieuwe werkgever (een directe concurrente van werkgever). Bij [...]

Opzegverbod bij ziekte statutair bestuurder niet van toepassing

7-11-2017|

Een statutair bestuurder is op de aandeelhoudersvergadering van 8 augustus 2011 ontslagen zonder toekenning van een vergoeding. De werknemer stelt [...]

Proceskostenveroordeling in familiezaak

31-10-2017|

Het hof heeft de man in de proceskosten veroordeeld, omdat alle grieven van de man falen en de vonnissen worden [...]

Scholingsplicht werkgever

26-10-2017|

Werknemer is niet geslaagd voor zijn adviseursdiploma. Werkgever verzoekt ontbinding. Werknemer kan nu geen advieswerkzaamheden verrichten, maar dat is onvoldoende [...]

Aanzegvergoeding

17-10-2017|

Werknemer betwist dat hij de brief (juni 2016) heeft ontvangen en betwist dat hij het e-mailbericht van 24 juni 2016 [...]

Verstoorde arbeidsrelatie

16-10-2017|

Werknemer heeft in december 2016 een functioneringsgesprek gehad en functioneerde voldoende, desondanks is werknemer een dag thuis gebleven. Daarop heeft [...]

Kindgebonden budget van invloed op behoefte partneralimentatie?

16-10-2017|

De Hoge Raad heeft een prejudiciƫle vraag gesteld over de vraag of het ontvangen van kindgebonden budget van invloed is [...]

Schriftelijkheidsvereiste relatiebeding

28-09-2017|

Aan het schriftelijkheidsvereiste ligt de gedachte ten grondslag dat daarin een bijzondere waarborg is gelegen dat de werknemer de consequenties [...]

Ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven

19-09-2017|

Op 18 oktober 2016 wordt de werknemer op staande voet ontslagen. Werknemer verzoekt vernietiging van het ontslag. De kantonrechter oordeelt [...]