Ondernemer en echtscheiding

Ons kantoor is gespecialiseerd in complexe echtscheidingen. Ondernemers verdienen specifieke kennis op dit gebied. Onze ondernemingsrechtelijke kennis en ervaring stelt ons in staat om telkens een stap vooruit te denken en te anticiperen op de mogelijke gevolgen van uw jaarstukken. Het is dan ook in uw belang dat wij juist in een vroeg stadium bij een mogelijke echtscheiding worden betrokken. Een voorlopige alimentatie-uitspraak werpt nu eenmaal zijn schaduw vooruit. Hetzelfde geldt voor omgang met uw kinderen. Hoe langer geen omgang, hoe moeilijker het wordt dat om te buigen. Wij zijn ons ervan bewust dat een echtscheiding extra gevoelig ligt. Omgang met kinderen en het verkrijgen van alimentatie zijn hete hangijzers. Deze aspecten bekijken wij afzonderlijk en in onderlinge samenhang. Meestal opereren wij behoedzaam, maar wij schrikken er evenmin voor terug om het (proces)initiatief naar ons toe te trekken. Vaak duurt het namelijk eindeloos lang voordat u weet waar u aan toe bent. Wij voorkomen juist dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid en ruime ervaring in de rechtszaal wordt een eerlijk beeld van uw (on)mogelijkheden geschetst. Vervolgens wordt een goed resultaat bereikt, meestal vanuit een opgestarte procedure. Info: huibvanhapert@pvhadvocaten.nl of marjoleinvanvliet@pvhadvocaten.nl