Procesadvocaten

Punt & Van Hapert Advocaten is een kantoor dat er bewust voor kiest te doen waar het goed in is: het voeren van juridische procedures. De tijd dat juridische geschillen met een simpele handdruk konden worden beëindigd, ligt achter ons. Maatschappelijke verharding, juridische ‘veramerikanisering’ en toenemende regelgeving maken een procesadvocaat die gepokt en gemazeld is in de rechtszaal onontbeerlijk.

Ervaring

De advocaten van ons kantoor hebben binnen hun eigen specialismen een ruime ervaring in de rechtszaal. Die ervaring stelt ons in staat uw belangen in een procedure optimaal te behartigen. Het biedt ons bovendien de mogelijkheid u vooraf te adviseren over de kans van slagen. Voorkomen is immers nog beter dan genezen. Door onze kennis van de rechtszaal zijn wij ook zeer goed in staat om uw contracten vooraf te beoordelen op de mogelijkheden en potentiële aansprakelijkheden.

Creatief

Het uitstippelen van een creatieve en soms onorthodoxe aanpak staat bij ons hoog in het vaandel. Altijd houden wij u voor wat de uitkomst van een procedure kan zijn. Vervolgens maken wij met u een commerciële afweging tussen kansen en kosten.

Snelheid en helderheid

Snelheid en helderheid zijn de kerneigenschappen van ons kantoor. Onze advocaten verschuilen zich niet achter kantoortijden, geven bruikbare adviezen en zijn niet bang u waar nodig tegen te spreken. Maar uiteindelijk heeft u het laatste woord. De ervaring heeft ons geleerd dat deze eigenschappen een garantie zijn voor een duurzame en succesvolle relatie.

Blog

Verval vakantiedagen (langdurig) zieke werknemer bij einde dienstverband?

Zieke werknemers die recht hebben op doorbetaling van loon, bouwen ook vakantiedagen op. Dient de werkgever de opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen uit te betalen aan het einde van het dienstverband of komen deze [...]

De wet herziening partneralimentatie: wat is er per 1 januari 2020 veranderd?

Wanneer u gaat scheiden is het mogelijk dat u partneralimentatie verschuldigd bent aan uw ex-echtgenoot. Al eerder werd door ons een blog geschreven over de mogelijke herziening van de partneralimentatie. Nu de wet inmiddels in [...]

Regeling compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers

Naast de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 treedt op 1 april 2020 ook de Regeling compensatie transitievergoeding in werking. Deze regeling beoogt een einde te maken aan ‘slapende dienstverbanden’. [...]

Verrekening door verhuurder van kosten met waarborgsom bij einde huurovereenkomst niet toegestaan

Huurovereenkomst De huurder heeft bijna tweeëneenhalf jaar woonruimte (een kamer) gehuurd van de verhuurder. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder bij oplevering het gehuurde in de oorspronkelijke (goede) staat dient op te leveren [...]