Ruben Kaatee

Ruben Alexander Kaatee is sinds 2013 als advocaat verbonden aan Punt & Van Hapert Advocaten. Zijn praktijk is vooral gericht op het procederen voor ondernemers en hij heeft veel ervaring in de rechtszaal. Ruben staat cliënten bij in geschillen over vele soorten commerciële contracten en uiteenlopende aansprakelijkheidskwesties. Zijn cliënten zijn onder meer actief in de vastgoedsector, zakelijke dienstverlening, horeca en de evenementenbranche. Ruben is een vast aanspreekpunt voor directies van diverse middelgrote ondernemingen, waardoor al in een vroeg stadium problemen worden gesignaleerd.

Daarnaast behandelt Ruben uiteenlopende geschillen binnen de onderneming/vennootschap zelf, zoals tussen aandeelhouders onderling of in relatie tot de statutair bestuurders. Regelmatig staat hij ook bestuurders bij die aansprakelijk worden gesteld door de vennootschap of door derden, waaronder de curator in het geval van faillissement. Zijn ruime ervaring met ondernemingsrechtelijke geschillen stelt Ruben tevens goed in staat om ondernemers vooraf gericht te adviseren bij het aangaan van commerciële samenwerkingen. In dit kader stelt hij veelvuldig aandeelhoudersovereenkomsten op.

Ruben is geboren en getogen in Amsterdam en voltooide daar in 2011 zijn rechtenstudie met een onderzoek naar de historische ontwikkeling van één van de kernbegrippen uit het vennootschapsrecht: het vennootschappelijk belang. Dit onderzoek omvatte tevens een analyse van de in de rechtsliteratuur veelbesproken overgang van het traditionele Nederlandse stakeholdersmodel richting een meer Angelsaksisch shareholdersmodel. Voor zijn beëdiging als advocaat was Ruben actief met een zelfstandige juridische adviespraktijk en realiseerde hij projecten als legal counsel bij grotere ondernemingen.