In het kader van de medische ondernemingsrechtpraktijk heeft Punt & Van Hapert een aantal artsen bijgestaan in hun geschil met het UMC Utrecht. Zembla heeft in de uitzending van 4 november 2015 ruim aandacht besteed aan dit geschil en de gevolgen daarvan, onder meer voor de patiëntveiligheid.

Bekijk de uitzending.